Joanna Kasprzycka-Rosikoń

Idea management system (IMS) oferuje usystematyzowane podejście do innowacji poprzez ustrukturyzowanie procesu ideacji (zbierania wygenerowanych pomysłów), rozwijania, oceniania i selekcji koncepcji do wdrożenia. Jako narzędzie technologiczne wspierające proces innowacji, IMS dzięki liczny funkcjonalnościom, wbudowanym algorytmom i możliwości dostosowania procesów oraz zaprojektowania kluczowych ról i odpowiedzialności w programie, umożliwia zebranie i analizę dużej liczby pomysłów tak, aby umożliwić wychwycenie tych z największym potencjałem.

Sama ideacja, mimo że kluczowa w procesie innowacji i mocno ważąca na jego sukcesie, jest jednym z etapów w procesie, którego zadaniem jest przyniesienie konkretnych mierzalnych wyników dla organizacji.  Wiele firm radzi sobie z motywowaniem pracowników do dzielenia się pomysłami i generowaniem wielu ciekawych rozwiązań na usprawnienia procesowe, NPD (new product development), czy przełomowych modeli biznesowych. Trudności natomiast pojawiają się na etapie przekształcania pomysłów w realne koncepcje biznesowe, a następnie wdrożenie rozwiązań. Te działania są kluczowe, aby zbudować wiarygodność programu wśród pracowników.

Decydując się na dedykowane rozwiązanie technologiczne, którego zadaniem jest wspieranie innowacji w firmie (IMS), należy wziąć pod uwagę przynajmniej poniższe kluczowe aspekty:

  1. Długoterminowa możliwość powtarzania procesu

O innowacji należy myśleć długoterminowo, IMS ma za zadanie wspierać długofalowe, skalowalne i mierzalne programy innowacji. W odróżnieniu od podejścia do programów innowacji jak do „akcji komunikacyjnych”, które mają krótkoterminowo zmobilizować ludzi do działania w określonym czasie, IMS jako narzędzie technologiczne jest dostosowane do prowadzenia programów długoterminowych. Etapy procesu na platformie powinny być dostosowywalne do wewnętrznych procesów w firmie, tak, aby ścieżka od pomysłu poprzez koncepcję do projektu do wdrożenia odbywała się w jasny i systematyczny sposób.

  1. Bezpieczeństwo

Możliwość integracji z systemami wewnętrznymi w firmie umożliwiająca pracownikom wejście na platformę bez konieczności rejestracji, czy logowania, znacznie przekłada się na wyniki zaangażowania pracowników na platformie. Dostępność z poziomu urządzeń mobilnych, możliwość zaprojektowania graficznego platformy zgodnie z wytycznymi klienta, dostępność różnych języków dla pracowników w różnych lokalizacjach geograficznych.

  1. Angażująca i łatwa w użyciu platforma

Technologia w tworzeniu programów otwartej innowacji jest istotna, jednak nie jedynym komponentem, który należy brać pod uwagę. Równie istotne jest opracowanie planu zaangażowania, który poruszy i zmobilizuje pracowników, komunikacji, która przebije się przez gąszcz inicjatyw podejmowanych w firmie i opracowanie wyzwań tak, aby z jednej strony były one atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców, jak i adresowały kluczowe cele biznesowe.


O autorze:

Joanna Kasprzycka-Rosikoń

Open Innovation Leader w EY Crowdsourcing, Joanna posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu projektów zarówno dla biznesu, jak i sektora publicznego.